KËRKESË PER LËSHIMIN E VËRTETIMIT

për transakcione të realizuara/të parealizuara për transfer të shpejtë parash
 • Emri i personit që bën Kërkesën
 • Mbiemri i personit që bën Kërkesën
 • Dokument identifikimi (numri i letërnjoftimit, ose numri i pasaportës)
 • Periudhë për të cilën kërkohet raporti
 • Periudhë për të cilën kërkohet raporti
 • Numri Personal i parashtruesit të Kërkesës
  Tërheqje apo Dërgesë parash
 • Për çfarë qëllimi kërkohet raporti; për çfarë do të shërbejë (psh. Proces gjyqësor, mjete të konfiskuara ose arsye të tjera)
  Zgjidhni të dhënat që duhet t’i ketë Vërtetimi
 • Informata për kontakt
 • Informata për kontakt
 • Informata për kontakt
 • Informata për kontakt
 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, png, pdf, doc, docx.
 • Vërrejtje:

  * Unioni Financiar Shkup SHPK Shkup e mban të drejtën që të mos lëshojë vërtetimin me të dhënat e kërkuara, në përputhje me Ligjin.

  * Të dhënat personale do të përdoren vetëm për qëllimin për të cilin janë dhënë, në përputhje me aktet e mbrendëshme të Kompanisë dhe me ligjet përkatëse dhe të njejtat nuk do të keqpërdoren.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.